Topluluk Kuralları

Canlı sahne olarak misyonumuz, yayıncıların ve toplulukların, büyüyen topluluğumuz tarafından oluşturulan en iyi sosyal video deneyimini, güvenli bir etkileşimde bulunarak yaşamalarını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak üzere tüm kullanıcılarımızdan, küresel topluluğumuz için dostane ve olumlu bir deneyim sağlayacak şekilde katılımda bulunmalarını istiyoruz.

Hizmetlerimizden faydalanan tüm kullanıcılar için, Hizmet Koşulları'mıza ek olarak, aşağıdaki ilkeleri şart koşuyoruz. Bu ilkeler, sağduyu felsefesi kapsamındadır ve kullanıcı tarafından hizmetlerimiz sayesinde oluşturulan tüm içerik ve etkinlikler için geçerlidir. Bu metin, Canlı sahne topluluğu ve hizmetlerinin gelişimine bağlı olarak sürekli güncellenen dinamik bir doküman olarak görülmelidir. Canlı sahne Hizmetleri altındaki belirli hizmetler veya özellikler için ilave ilkeler veya özel istisnalar uygulanabilir. 

Topluluğumuzun bütünlüğünü korumak amacıyla, hizmet sağlayıcı olarak Canlı Sahne uygunsuz veya zararlı olduğunu tespit ettiğimiz davranışlar için herhangi bir zamanda herhangi bir hesabı askıya alma hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu tür uygunsuz veya zararlı içeriğe karşı atabileceğimiz adımlardan bazıları şunlardır: İçeriğin kaldırılması, hesap sahibine ihtar ve/veya hesabın/hesapların askıya alınması.

Yasalara Karşı Gelme

Canlı sahne hizmetlerini kullanırken geçerli tüm yerel, ulusal ve uluslararası yasalara saygılı davranmalısınız. Yasal olmayan eylemleri içeren, talep eden, sunan veya bunlara teşvik eden tüm içerik veya eylemler yasaktır.

Askıya Alma İşleminden Kaçınma

Tüm askıya alma işlemleri, sona erene kadar veya yeniden inceleme başvurusu neticesinde kaldırılana kadar bağlayıcıdır. Hesap askıya alınma uygulamasını veya sohbet yasağını başka hesap, kimlik, şahsiyet veya başka bir kullanıcı hesabı üzerinden bozmaya çalışma girişimleri de askıya almayla sonuçlanacaktır. Askıya alma işleminden kaçınma, askıya alma süresini uzatmakla kalmaz süresiz hale de getirebilir.

Kendine Zarar Verme Davranışı

Hayatınızı tehlikeye atabilecek veya fiziksel zarara yol açabilecek her türlü eylem yasaktır. Buna şunlar dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir: İntihar tehdidi, kasıtlı fiziksel travma, yasa dışı ilaç kullanımı ve yasa dışı veya aşırı miktarda alkol kullanımı ve tehlikeli araç kullanımı. Şaka veya espri adı altında gerçekleştirilen kendine zarar verici davranışlar için özellikle de bu tür davranışlar fiziksel bir yaralanmayla sonuçlanabileceği durumlarda istisna uygulanmaz.

Şiddet ve Tehdit

Şiddet içeren eylemler ve tehditler ciddiye alınır ve sıfır toleranslı ihlal olarak değerlendirilir ve bu tür eylemlerle ilişkili tüm hesaplar için süresiz askıya alma işlemi uygulanır. Buna şunlar (ve daha fazlası) dahildir:

 • Başka bir kişiye zarar verme ve öldürme teşebbüsü veya tehdidi

 • Başka bir kişiye karşı hack, DDOS veya SWAT teşebbüsü veya tehdidi

 • Bir başkasına fiziki tehditte bulunmak, korkutmak, zarar vermek veya öldürmek için silah kullanım

Kötü Davranış ve Taciz

Irk, etnik köken, ulusal köken, din, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, yaş, engellilik, sağlık durumu, fiziksel özellikler veya gazilik durumuna bağlı ayrım, iftira, nesneleştirme, taciz veya şiddeti teşvik eden, destekleyen veya olanak tanıyan her türlü içerik veya eylem Kötü Davranış olarak kabul edilir ve yasaktır. Nefret yüklü her türlü eylem ya da söz kesinlikle hoş görülmeyecek bir ihlal olarak değerlendirilir. Bu tür bir davranışla bağlantılı tüm hesaplar hakkında işlem yapıp hesabın süresiz olarak askıya alınması da dahil çeşitli yaptırımlarda bulunuruz.

Korkutma, aşağılama, kötü davranma veya zorbalık etmeye yönelik girişimler içeren ve başkaları için hasmane bir ortam oluşturan her türlü içerik veya eylem taciz olarak kabul edilir ve yasaktır. İhlalin önemine bağlı olarak hesabınız ilk ihlalde süresiz olarak askıya alınabilir.

Canlı Sahne'nin, amacı ne olursa olsun, her türden kötü davranış veya taciz gibi davranışlara doğrudan veya dolaylı olarak alet edilmesini yasaklıyoruz. Bunu yapan kişilerin, toplulukların veya kuruluşların hizmetlerimizi kullanmasına izin verilmez. Canlı sahne hizmetleri dışında Canlı sahne kullanıcılarına yönelik kötü davranış veya taciz durumlarına karşı harekete geçebiliriz.

Kötü davranış ve tacize yönelik politika ve uygulamalarımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Özel Bilgilerin Yetkisiz Paylaşımı

Başkalarının kişisel mahremiyetine saldırıda bulunmayın. Başka bireylerin kişisel bilgilerini veya özel mülklerini, izinleri olmadan açığa çıkaran her türlü içeriğin paylaşılması yasaktır. Buna şunlar ve pek daha çoğu dahildir:

 • Kişilerin teşhis edilebileceği bilgilerinin paylaşılması (gerçek adı, konumu veya kimlik numarası gibi)

 • Kısıtlamalı veya korumalı sosyal profillerin veya bu profillerden alınan herhangi bir bilginin paylaşılması

 • Bir başkasının gizliliğini ihlal eden içeriklerin paylaşımı (örn. izin olmadan özel bir yerden yayın yapmak)

Başkasının Kimliğine Bürünme

Başka bir kişi veya kurumu temsilen oluşturulan içerik veya eylemler yasaktır. Kendini Canlı sahne Temsilcisi olarak yanlış tanıtma girişimleri sıfır toleranslık ihlallerdir ve derhal süresiz askıya alma işlemiyle sonuçlanır.

İstenmeyen, Sahte ve Diğer Türde Kötü Niyetli Davranış

Canlı sahne hizmetlerinin veya diğer kullanıcı deneyimi ya da cihazlarının bütünlüğünü bozan, kesintiye uğratan, zarar veren veya başka şekilde ihlal eden tüm içerik ya da eylemler yasaktır. Bu eylemler şunlardır:

 • Büyük miktarda tekrarlı, istenmeyen mesaj veya kullanıcı raporu yayınlama

 • Yetkisiz reklamlar dağıtma

 • Kimlik avı

 • Başkalarını aldatma/dolandırma

 • Kötü amaçlı yazılım veya virüs yayma

 • Yanlış bilgilendirme (yalandan endişe yayma, yanıltıcı meta veriler yayınlama veya kanalın kasıtlı olarak yanlış kategoriye sokulması)

 • Tahrifat (takipçi veya canlı izleyici istatistiklerini suni olarak şişirme)

 • Kullanıcı hesaplarını satmak veya paylaşmak

 • Canlı sahne hizmet veya özelliklerini tekrar satma (kanal denetleyici durumu gibi)

 • Web sitesi sayfalarını veya diğer Canlı sahne servislerini tahrif etmek veya tahrif etmeye çalışmak (örn. uygunsuz veya kötü amaçlı içerik yüklemek)

Çıplaklık, Pornografi ve Diğer Cinsel İçerik

Pornografi, cinsel davranış veya cinsel ilişki ve diğer cinsel hizmetlerle ilgili her türlü içerik veya eylem yasaktır.

Cinsel şiddeti veya istismarı teşvik eden her türlü içerik veya eylem kesinlikle yasaktır ve hukuki yaptırım gerektirebilir. Küçük çocukları istismar etmeyle ilgili davranışlar, Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) aracılığıyla yetkililere bildirilecektir.

Cinselliği düşündüren içerik ve aktiviteler yasaktır, ne var ki bunlara, eğitim bağlamında veya önceden izin alındığı lisanslı içeriklerle ilgili olarak kısıtlamalara tabi olarak izin verilebilir.

Aşırı Vahşet, Kan ve Diğer Müstehcen Davranışlar

Münhasıran aşırı veya gereksiz kan ve şiddet odaklı içerik yasaktır.

Fikri Mülkiyet Hakları

Canlı sahne üzerinde, sadece size ait olan veya Canlı Sahne üzerinde paylaşmaya izniniz olan içerikleri kullanmalısınız. Size ait olmayan veya Canlı Sahne üzerinde paylaşma izniniz olmayan bir içeriği Canlı Sahne üzerinde paylaşırsanız başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal ediyor olabilirsiniz. Buna kullandığınız içerikteki, türev kreasyonlardaki veya diğerlerinin telif hakkına sahip olduğu performanslardaki üçüncü taraflara ait içerikler de dahildir. Sizden, herhangi bir içeriği Canlı Sahne ortamında paylaşmadan önce kullandığınız içeriğin fikri mülkiyet hakları yasalarına uygunluğunu denetlemenizi, adil kullanımla ilgili ilkeleri hayata geçirmenizi ve tüm gerekli hakların elinizde olmasını sağlamanızı bekliyoruz.

İzinsiz bir içeriğin Canlı Sahne üzerinde paylaşılmasını izleyen süreçte bu içerik hak sahibinin talebi üzerinden kaldırılabilir; böyle bir içeriğin kullanılması ayrıca Canlı Sahne Hizmet Koşulları ile Topluluk İlkelerinin ihlal edildiği anlamına da gelir. Bu konuda kuralların birden fazla ihlal edilmesi hesabınızın kalıcı olarak askıya alınmasıyla sonuçlanabilir. Askıya alma kurallarımız buradadır.

Telif hakkını elinde bulunduranların izni ya da diğer gerekli izinler olmadan Canlı Sahne üzerinde paylaşılması yasak olan içeriklerin bazıları şunlardır:

 • Başka bir Canlı Sahne yayıncısının içeriğini paylaşmak

 • Korsan oyunları oynatmak veya izinsiz korsan sunucular üzerinden içerik paylaşmak

 • Diğer sitelere ait içeriği paylaşmak

 • Film, televizyon programları veya spor maçlarını göstermek

 • Size ait olmayan ve paylaşma hakkınız bulunmayan müzikleri paylaşmak

Canlı Sahne ortamındaki müzik içerikleriyle ilgili kurallar hakkında daha fazlasını öğrenin.

İçerik Etiketleme

İçeriği mümkün olan en iyi şekilde etiketleme sorumluluğuna sahipsiniz. Kategori veya etiket seçerken içeriğinizi en iyi şekilde açıklayanı seçin. Başlıkların, etiketlerin, oyunların/kategorilerin veya diğer meta verilerin kasıtlı olarak ve yaygın şekilde uygunsuz kullanımı yasaktır.

apple-touch-icon.png